LA DIFERÈNCIA.CAT ofereix models positius de persones lesbianes, gais, bisexuals, trans*, no-binàries, intersexuals i queer (LGBTIQ+) a l’aprenentatge formal. A través de videocontes creats especialment per a les diferents franges d'edat, introduïm temes com ara l'expressió de gènere, la diversitat de corporalitats, l’assetjament per LGBTIfòbia, entre d’altres. Cada videoconte va acompanyat de propostes didàctiques descarregables per incorporar la diversitat sexoafectiva a la programació d’aula. És per això que aquests materials didàctics segueixen les directrius dels nous decrets (Decret 21/2023 i Decret 175/2022) per complir amb el vector de gènere del marc normatiu.

El nou decret (Decret 175/2022) per desenvolupar la nova llei d’educació (LOMLOE 2020) demana al professorat incorporar la perspectiva de gènere a l’hora de treballar el currículum. Les escoles i instituts catalans han d'assegurar-se de crear experiències educatives segures, inclusives i rellevants per a tot l’alumnat, incloses les persones LGBTIQ+ i els fills/filles/fillis de famílies LGBTIQ+.

Un dels principals entrebancs que les persones LGBTIQ+ ens trobem al llarg del nostre recorregut educatiu és la manca de referents positius i el silenci sobre la diversitat sexo afectiva i de gènere a les aules.

Durant la darrera dècada s'han estat fent passes endavant, tant legislatives com socials, per capgirar aquesta situació i encara ens en caldran moltes més. A més, ara tenim un sistema educatiu que finalment ha incorporat la perspectiva de gènere de manera transversal i en totes les etapes educatives, per tant, aquestes propostes esdevenen molt i molt necessàries.

Qui són les persones LGBTIQ+?

LGBTIQ+ significa Lesbiana, Gai, Bisexual, Trans* (Transgènere, Transexual, Gènere No-Binari, Gènere Fluid), Intersexual i Queer. A vegades també s’incorpora la A d’Asexual.

El terme inclou una gamma de diverses orientacions sexuals, gèneres i característiques sexuals. El signe + s'utilitza generalment per representar gèneres i orientacions sexuals, fora de les lletres LGBTIQ.

Sabies que...

○ El Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha desenvolupat el marc normatiu (Decret 175/2022 i Decret 21/2023 ) per l’aplicació de la nova llei d’educació de l’estat espanyol (LOMLOE 2020) en el qual expressa un compromís important a proporcionar un entorn d'aprenentatge segur, solidari i inclusiu per a tot l’alumnat, personal i famílies, inclosos els que s'identifiquen com a LGBTIQ+.

Sabies que...

○ Totes les escoles han de posar en marxa els suports i programes necessaris per aconseguir un entorn d'aprenentatge segur, solidari i inclusiu. (Programes: COEDUCA’T, “Aquí prou bullying”)

○ Els estudiants LGBTIQ+ i els fills de les famílies LGBTIQ+ tenen més probabilitats d'enfrontar-se a l'estigma, l'assetjament verbal o físic o la humiliació a l'escola que els estudiants no LGBTIQ+. Això pot afectar negativament la seva salut i benestar, inclòs el seu èxit escolar.

Sabies que...

○ La recerca respecte del benestar de les persones LGBTIQ+ en edat escolar, mostra que si les escoles i instituts engeguen accions educatives i escolars contra els prejudicis, l'estigma i la discriminació dels estudiants LGBTIQ+, no només millora la seva salut mental i benestar, sinó que també té una relació directa amb els seus resultats acadèmics.

Sabies que...

○ Quan la discriminació i l'assetjament contra qualsevol estudiant no s’atenen frontalment, pot afectar negativament a tota la comunitat escolar.

○ La discriminació, l'assetjament per l'orientació sexual, o la identitat de gènere no s’han de tolerar a les nostres escoles. L’escola té una eina fonamental: el Circuit d'Actuació davant de qualsevol tipus de violència en l’àmbit educatiu.

○ És important que l’alumnat i les seves famílies sentin que pertanyen a la seva comunitat escolar.

LA DIFERÈNCIA:

Videocontes i recursos didàctics per a una
educació inclusiva amb perspectiva lgbtiq+

Comparteix ➕