Protocol per a l’atenció i acompanyament de l’alumnat transgènere en els centres educatius

Els centres han de constituir un entorn amable on l’alumnat pugui viure de manera natural la sevaidentitat de gènere i expressió de gènere.

Documental del Sense Ficció “(Re)pensant l’educació sexual”

Quines son les conseqüències de no parlar amb la infància sobre sexualitat? Què significa la sexualitat pels a nens i...

L’Unicorn del Gènere CAT

Trans Student Educational Resources va ser fundada l'any 2011 per dues dones transgènere de 16 anys. És l'única organització nacional...

Troba el teu SAI LGBTI+

La Xarxa de Servei d’Atenció Integral LGBTI+ de Catalunya és un servei integral, de qualitat i de proximitat per a persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de discriminació o violència per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

Recursos en vídeos

Aquests són alguns vídeos que es poden utilitzar com a recursos sobre diversitat de gènere i orientacions sexuals i afectius...

Altres entitats LGBTIQ+

Les entitats LGBTIQ+ són associacions que treballen en diferents camps per millorar la vida de les persones LGBTIQ+ de totes...

CHRYSALLIS. Associació de famílies d’Infància i Joventut Trans*

A CHRYSALLIS, associació de famílies d'Infància i Joventut Trans*, fan acompanyament entre iguals. Totes les labors es realitzen de manera voluntàri per les pròpies famílies. Es busca generar eines en cada família per a modificar l'entorn. Ofereixen assessorament en l'àmbit familiar, escolar,...

 FLG- Associació de Famílies LGBTI

FLG és una entitat oberta a la qual es poden associar totes les famílies LGTBI i totes aquelles persones que vulguin formar part d’aquest projecte, sense distinció.

USAV-UsApps  (Infografia explicativa)

LaUsApps és una aplicació webdel Departament d’Educació perpoder comunicar situacions deviolència que pot viure totl’alumnat de Catalunya.

Resposta a l’assetjament:

Protocol contra les violències a l’escola. Circuit d’actuació centres educatius alumnat LGBTI.

Web xtec del Nou Currículum

El nou currículum Una oportunitat per aprendre amb sentit Què vol dir aprendre amb sentit? Aprenem amb sentit quan apropem...

Normativa: El decret d’Educació bàsica 175/2022, de 27 de setembre

El decret 175/2022, de 27 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica s’estructura en quatre capítols i trenta-cinc articles: Capítol 1....

Comparteix ➕