Formacions en perspectiva de gènere i que inclou la perspectiva LGBTI

Aquí trobaràs formacions del programa Coeduca’t i de les Escoles per la Igualtat i la Diversitat

El Departament d’Educació inicia el COEDUCA’T, per ajudar els centres educatius a potenciar i visibilitzar la perspectiva de gènere, la coeducació i l’educació afectivosexual.

L’objectiu és avançar cap a un model de sistema educatiu inclusiu, que incorpori la igualtat de gènere i la coeducació per contribuir a la millora de la societat, on no hi tingui cabuda la discriminació per raó de gènere, i que doni eines per desenvolupar unes relacions afectives i sexuals respectuoses, per poder prevenir, així, la violència masclista.

Escoles per la Igualtat i la Diversitat és un programa de formació, assessorament i acompanyament als centres públics i concertats, basat en la Mesura de Govern de l’Ajuntament de Barcelona de juliol de 2014, per a la implementació d’un programa de prevenció de les relacions abusives, la violència masclista, la discriminació racial, i la discriminació per diversitat funcional, sexual, de gènere, identitat, orientació sexual, etnicocultural i religiosa, adreçat a les comunitats educatives de centres públics i concertats d’infantil, primària i secundària de la ciutat de Barcelona.

Comparteix ➕