Categoria Recurs: Recursos Docents

Parlem de recursos pel professorat adreçats a la incorporació de la perspectiva de gènere i LGTBIQ+ a les pràctiques docents habituals. Per això hi trobareu materials didàctics, normativa educativa, metodologia didàctica i enllaços a formacions i protocols.

Protocol per a l’atenció i acompanyament de l’alumnat transgènere en els centres educatius

Els centres han de constituir un entorn amable on l’alumnat pugui viure de manera natural la sevaidentitat de gènere i expressió de gènere.

Documental del Sense Ficció “(Re)pensant l’educació sexual”

Quines son les conseqüències de no parlar amb la infància sobre sexualitat? Què significa la sexualitat pels a nens i...

L’Unicorn del Gènere CAT

Trans Student Educational Resources va ser fundada l'any 2011 per dues dones transgènere de 16 anys. És l'única organització nacional...

Recursos en vídeos

Aquests són alguns vídeos que es poden utilitzar com a recursos sobre diversitat de gènere i orientacions sexuals i afectius...

Resposta a l’assetjament:

Protocol contra les violències a l’escola. Circuit d’actuació centres educatius alumnat LGBTI.

Web xtec del Nou Currículum

El nou currículum Una oportunitat per aprendre amb sentit Què vol dir aprendre amb sentit? Aprenem amb sentit quan apropem...

Normativa: El decret d’Educació bàsica 175/2022, de 27 de setembre

El decret 175/2022, de 27 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica s’estructura en quatre capítols i trenta-cinc articles: Capítol 1....

Formacions en perspectiva de gènere i que inclou la perspectiva LGBTI

Formacions en perspectiva de gènere i que inclou la perspectiva LGBTI

Metodologia per a transversalitzar la diversitat de gènere al currículum

Aquesta metodologia de doble vessant ens permet fer una ordenació de les accions de centre i d'aula amb sentit pedagògic.

Comparteix ➕