Web xtec del Nou Currículum

El nou currículum

Una oportunitat per aprendre amb sentit

Què vol dir aprendre amb sentit? Aprenem amb sentit quan apropem l’escola a les situacions, qüestions i problemes reals de la vida quotidiana. Aprendre amb sentit implica que les persones aprenents sàpiguen mobilitzar els aprenentatges adquirits per respondre als principals desafiaments a què haurà de fer front al llarg de la seva vida, la meta no és la mera adquisició de sabers, sinó aprendre a utilitzar-los per solucionar necessitats encarnades en la realitat.

Comparteix ➕