Documental del Sense Ficció “(Re)pensant l’educació sexual”

Quines son les conseqüències de no parlar amb la infància sobre sexualitat? Què significa la sexualitat pels a nens i nenes? Les veus dels nens i nenes ens ajudaran a (re)pensar l’educació sexual que oferim.

https://www.ccma.cat/3cat/repensant-leducacio-sexual/video/6251464/

Comparteix ➕