Asexual

Una persona asexual no experimenta atracció sexual: no se sent atreta per les persones sexualment i no desitja actuar sobre l’atracció cap als altres d’una manera sexual. Moltes persones asexuals poden experimentar formes d’atracció que poden ser de naturalesa romàntica, estètica o sensual, però que no provoquen la necessitat d’actuar sexualment amb aquesta atracció.

Comparteix ➕