Gai

Home que té la capacitat de sentir atracció afectivo-sexual exclusivament cap a altres homes.

Comparteix ➕