Binarisme

Estructura social que exclou les realitats que van més enllà dels conceptes tradicionals d’home i dona i les invisibilitza. El binarisme ens fa pensar que només poden dues categories de sexe (mascle i femella), dues identitats de gènere (home i dona), dues expressions de gènere (masculina i femenina) i dues orientacions sexuals (heterosexual i homosexual). A vegades s’utilitza també com a sinònim de sistema sexe-gènere.

Comparteix ➕