Expressió de gènere

Aparença, comportaments i estètica en que una persona es mostra en el gènere: manera de vestir, gestualitat, gustos, etc. La considerem femenina si encaixa en aquells comportaments i estètica que la societat associa a les dones, masculina si encaixa en els associats als homes, andrògina si és a la vegada masculina i femenina i neutra si no és gaire femenina ni masculina.

L’expressió de gènere és independent del sexe, del sexe assignat, de la identitat de gènere i de l’orientació afectivo-sexual. Per exemple, una dona (trans* o cisgènere) no necessàriament ha de tenir una expressió de gènere femenina.

Comparteix ➕