Gènere assignat en néixer

Pràctica cissexista que consisteix en que quan una persona neix se li assigna una categoria de gènere en funció del seu sexe assignat. Als mascles se’ls assigna la categoria home, a les femelles se’ls assigna la categoria dona i a les persones intersex se’ls assigna la categoria home o dona en funció del criteri mèdic, moltes vegades, de manera errònia.

Comparteix ➕