Trans*, persona trans

Terme paraigües utilitzat per referir-se de manera inclusiva a totes persones que viuen (contínua o temporalment) en una categoria de gènere que difereix de la que se’ls va assignar al néixer. Aquest terme inclou realitats tan diverses com: persones transgènere, transsexuals, crossdressers, genderqueer, agènere, no-binàries, fluides, transvestides i moltes altres.

Comparteix ➕