Homosexual

Persona que té la capacitat de sentir atracció afectivosexual cap a persones de la mateixa categoria de gènere que la seva.

Comparteix ➕