Intersex, intersexual

Persona que, pels seus caràcters sexuals o fenotip (anatòmics i fisiològics), no es pot classificar clarament amb el model mèdic com a mascle ni femella ja que presenta característiques intermitges entre els dos sexes. Existeix un espectre molt divers de persones intersexuals que pot anar des d’un fenotip que s’acosta més a un dels dos sexes fins qualsevol possible estadi intermig.

Comparteix ➕