Identitat de gènere

Autoconcepte de la persona sobre sí mateixa en relació a la categoria de gènere a la que pertany, és a dir, identificació d’una persona com a home, dona, un altre gènere, més d’un o cap. És independent del sexe, del sexe assignat, de l’expressió de gènere i de l’orientació afectivo-sexual.

Comparteix ➕