Crossdresser/Crossdressing

Pràctica de les persones assignades i socialitzades com a homes o dones que consisteix en expressar el gènere femení o masculí mitjançant la roba, les maneres o les actituds tradicionalment assignades a les dones o als homes. Habitualment es realitza en la intimitat. El crossdressing és una pràctica que fa referència a l’expressió de gènere, les persones crossdressers poden tenir una identitat de gènere d’home, dona o persona no-binaria.

La persona que practica crossdressing és anomenada crossdresser.Atès l’estigma social negatiu i la declinació de gènere de la paraula transvestit/da, es prefereix aquest anglicisme al seu homòleg en català.

Comparteix ➕