Sexe assignat

Categoria de mascle o femella assignada a una persona en funció de les seves característiques observades i el model de sexe en l’espècie humana. És a dir, és el procés mitjançant el qual, a partir de l’observació, s’intenta inferir el sexe biològic de la persona.

Aquest model està basat en aquelles característiques anatòmiques, fisiològiques i genètiques més comuns en mascles i femelles, donant més importància als caràcters sexuals primaris i en particular a les gònades.

El sexe assignat en néixer és independent de la identitat de gènere, de l’expressió de gènere i de l’orientació afectivo-sexual. Per exemple, un home pot néixer amb la condició de mascle, de femella o d’intersexual.

Comparteix ➕