Orientació afectivo-sexual (o del desig)

Capacitat de sentir atracció afectiva, romàntica, i/o sexual cap a les persones del mateix gènere, cap a les persones de la categoria de gènere binària oposada, cap a més d’una categoria gènere o la incapacitat de sentir-la cap a cap categoria de gènere.

Les orientacions del desig son independents del sexe, del sexe assignat, de la identitat de gènere i de l’expressió de gènere. Per exemple, una persona trans* pot ser heterosexual, homosexual, bisexual o asexual.

Comparteix ➕