Passing o cispassing

Es considera que una persona trans* té passing quan, per la seva aparença, no és reconeguda com a trans* i no és distingible d’una persona cis amb la mateixa identitat de gènere.

Comparteix ➕