Lesbiana

Dona que té la capacitat de sentir atracció afectivo-sexual exclusivament cap a altres dones.

Comparteix ➕